OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


SPOLOČNOSŤ / FAKTURAČNÉ ÚDAJE

CATACLYSMARM, s.r.o.

Konateľ a manažér spoločnosti: Ing. Tomáš Kicka

Adresa: Slovanská 45, 935 21 Tlmače-Lipník

Kontakt: +421911101095 

WEB: WWW.CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM

E-mail: CATACLYSMARM.SLOVAKIA@GMAIL.COM

IČO: 54268460 (NIE SME PLATCAMI DPH)

DIČ: 2121612570

Číslo účtu: 2302080295
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0208 0295
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Spoločnosť Cataclysmarm, s.r.o. so sídlom Slovanská 45/31, 93521 Tlmače-Lipník, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu NitraOddiel Srovložka číslo 56102/N (ďalej len “správca “) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies našej spoločnosti CATACLYSMARM, s.r.o.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tejto zásady poskytujeme podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnohé ďalšie informácie.

 

  1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame resp. s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás v rámci zákazníckeho servisu alebo poskytnete hodnotenie nákupu resp. tovaru. Vami poskytnuté osobné údaje zahŕňajú povinné údaje, akými sú kontaktné informácie a nepovinné akými sú platobné údaje.

Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri poradenstve, pri diskusiách, pri recenziách a ďalších, v takom rozsahu ako je tam uvedené.

 

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

–       Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu

–       Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom e-mailov

–       Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením tovaru, ktorý ste si objednali

–       Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách

–       Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

–       Vykonávať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar

–       Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

–       Zasielať Vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať Vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

–       Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

–       Zabrániť zneužitiu našich služieb

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre nižšie uvedené účely:

–       pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie po dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, kedy ste uskutočnili poslednú objednávku,

–       pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,

–       pri zasielaní obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, využitia funkcie strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, otázky na produkt a pod. po dobu jedného roka,

–       alebo po zákonom stanovenú dobu (po dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty  a v znení neskorších predpisov).

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak neudelíte súhlas s predĺžením spracovania Vašich osobných údajov.

 

  1. Budeme Vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme, aby boli v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

 

  1. Rozhodnete sa, koľko informácií s nami budete zdieľať

Aby sme Vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa Vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v sekcii Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz “Odhlásiť Newsletter” v zaslanom e-maily alebo nás môžete kontaktovať písomne na našej adrese respektíve:

Telefón:       +421 911 101 095

E-mail:          cataclysmarm.slovakia@gmail.com

  1. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

– výrobcom alebo dodávateľom za účelom reklamácie zakúpeného tovaru na našej webovej stránke

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

  1. Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: CATACLYSMARM, s.r.o., Slovanská 45/31, 93521 Tlmače-Lipník, cataclysmarm.slovakia@gmail.com

 

  1. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka zachovania súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.